Vzdělávací program Ponte

Naším hlavním cílem je poskytovat klientům servis v maximální možné kvalitě.

Proto věnujeme vzdělávání všech našich spolupracovníků mimořádnou pozornost.

vzdelavaci-program

vzdelavaci-program-2 Investice do vzdělávání patří mezi základní strategie Ponte reality. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům servis v maximální možné kvalitě. Zárukou splnění tohoto cíle je tým kvalifikovaných profesionálů. Proto věnujeme vzdělávání všech našich spolupracovníků mimořádnou pozornost. Vzdělávací program Ponte reality umožňuje profesionální rozvoj nejen zkušeným makléřům, ale i těm, kteří chtějí svojí činnost na realitním trhu teprve zahájit. Jeho realizaci zajišťují zkušení lektoři, s kterými naše kancelář dlouhodobě spolupracuje. Vzdělávací program se týká všech oblastí realitní činnosti.

Naši zkušení lektoři pomáhají makléřům získat znalosti nejen v oblasti obchodních dovedností a základních makléřských zručností, ale pomáhají jim zvyšovat i specializované znalosti, které umožňují rozvoj i zkušeným profesionálům.

Základní okruhy vzdělávacího programu Ponte reality:

Prodejní dovednosti
 • znalost produktu
 • vyhledávání klienta
 • telefonovaní na sjednání schůzky
 • pět fází obchodní schůzky, práce s klientským kmenem
Efektivní komunikace a vyjednávání
 • základní podmínky komunikace
 • překonávání komunikačních bariér
 • základní způsoby komunikace
 • asertivita a její uplatnění v komunikaci
 • zvládání konfliktů
Psychologie prodeje a etiketa obchodníka
 • poznání svého typu osobnosti, silných a slabých stránek
 • projevy chování a jednání jednotlivých typů klientů
 • potřeby klienta dle jeho typologie
 • potřeby ostatních - vyšší míra tolerantnosti v pracovním i soukromém životě
 • využití typologie pro jednání s obtížnými typy klientů
Změny NOZ, aktuální znění a praktické poznatky při jeho aplikaci
 • zopakování základních institutů NOZ
 • připravované změny NOZ a souvisejících předpisů, očekávaný dopad na realitní praxi
 • konkrétní situace, poznatky a zkušenosti při uplatňování postupu v souladu novou právní úpravou
 • rozbor vybraných ustanovení, největší chyby a správná aplikace těchto ustanovení zákona
 • kupní smlouvy, smlouvy o nájmu
  Nový katastrální zákon a dopad na realitní praxi
 • základní účel zákona
 • postavení stran v řízení před katastrálním úřadem
 • základní instituty, postupy, lhůty, nejčastější chyby účastníků řízení
Územní rozhodování
 • zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony
 • druhy územních rozhodnutí, územní řízení, veřejnoprávní smlouva
 • územní plán
Stavební zákon na úseku stavebního řádu
 • informace o legislativních změnách v předpisech stavebního práva
Homestaging
 • pravidla fungování a hlavní cíle HS
 • výhody využívání HS při prodeji a pronájmu
 • scénář základního postupu při řešení jednotlivých případů
Fotografování
 • teoretická část - základní postupy, pravidla fotografování nemovitostí
 • praktická část – fotografování exteriéru a interiéru
 • editace – základní editační postupy a příprava fotografie pro prezentaci

ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ MAKLÉŘE

Adaptační program je systém vytvořený pro zájemce o realitní činnost, který je během tří měsíců připraví po všech stránkách
pro práci realitního makléře. Celý program probíhá ve spolupráci s odbornými lektory a našimi nejzkušenějšími makléři.