Průběh obchodního případu

Průběh obchodního případu Prohlídka nemovitosti, kontrola právního stavu

· prohlídka nemovitosti, zjištění fyzického stavu, získání všech informací nezbytných pro organizaci prodeje, posouzení prodejní ceny

· dokumentace k nemovitosti, listiny prokazující vlastnictví a identifikace prodávajícíhosvtilna3

· kontrola právního stavu – informace o případných zástavách, věcných břemenech, atd.

· uzavření zprostředkovatelské smlouvy s prodávajícím, případně domluvení základních podmínek pro následné uzavření smlouvy

Průběh obchodního případu Strategie prodeje, inzerce

· příprava inzertní prezentace nemovitosti, odhad tržní ceny a návrh nejvhodnější obchodní strategie, konzultace s prodávajícím

· inzerce nemovitosti na veřejných realitních serverech a další prezentace domluvené s prodávajícím (např. videoprohlídka, bannery, tisková inzerce)

· oslovení poptávajících klientů z databáze Ponte reality, ČSOB a partnerských RK

Průběh obchodního případu Prohlídky s potencionálními zájemci

· organizace prohlídek nemovitosti s potencionálními zájemci o koupi

Průběh obchodního případu Rezervace

· podpis rezervační smlouvy s kupujícím a uhrazení rezervačního poplatku

ons

Průběh obchodního případu Hypoteční poradenství

· v případě úhrady kupní ceny nebo její části hypotékou Vám předložíme nabídky bank zkterých společně s Vámi vybereme tu nejvýhodnější.

Průběh obchodního případu Vypracování návrhu a uzavření smluv

· příprava návrhu převodních smluv, projednání s oběma smluvními stranami, případně s jejich právními zástupci

· kontrola úvěrové a zástavní smlouvy kupujícího v případě financování nemovitosti prostřednictvím úvěru

· uzavření převodních smluv ( po odsouhlasení oběma stranami), případně smluv o úschově kupní ceny

· ověření úhrady kupní ceny, případně doručení zástavní smlouvy na katastrální úřad a čerpání hypotečního úvěru

Průběh obchodního případu Katastr nemovitostí/družstvo

· doručení návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad/ doručení převodní smlouvy na družstvo

Průběh obchodního případu Výplata kupní ceny

· doručení podkladů nutných pro výplatu kupní ceny z úschovy prodávajícímu

pjka

Průběh obchodního případu Předání nemovitosti

· příprava předávacího protokolu a další dokumentace nutné k předání nemovitosti, možnost asistence při předání

Průběh obchodního případu Daň z nabytí nemovitosti

· asistence při vypracování daňového přiznání a uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí