Energrtický štítek budovy (PENB)

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, má od 1. ledna 2013 každý prodávající povinnost nechat pro nemovitost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Od ledna 2016 bude tato povinnost platit i pro objekty nabízené k pronájmu.

penb

Naše realitní kancelář na tuto novou situaci reaguje a nabízí svým klientům pomoc při zajištění PENB.
Konkrétně:

 • Navrhneme vhodného energetického experta v místě vaší nemovitosti.
 • Pomůžeme při zajištění a předání podkladové dokumentace.
 • Domluvíme návštěvu experta přímo v prodávané nemovitosti.

Filozofií našeho kompletního servisu je ušetřit našim klientům čas a starosti. Proto chceme zajistit všechny úkony vedoucí k úspěšnému dokončení procesu prodeje a pronájmu, a k tomu nově patří i opatření průkazu energetické náročnosti budovy.

FotkyFoto_74591073_L

Časté dotazy

Kdy se mě tato povinnost týká nebo bude týkat?

 • Od 1. 1. 2013 při prodeji domu nebo bytu.
 • Od 1. 1. 2016 při pronajímání bytu, nebytového prostoru včetně družstevních bytů.
 • Týká se i dalších staveb definovaných zákonem.

Čeho se tato povinnost netýká?

 • Chaty, chalupy a další objekty určené k rekreaci.

Kdy je potřeba mít zpracovaný PENB?

 • Průkaz je potřeba předložit již v průběhu samotného prodeje a předat jej kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Zároveň musí být ukazatele energetické náročnosti uvedeny v informačních a reklamních materiálech. Na našich vlastních webových stránkách budeme tuto informaci u každé zakázky automaticky uvádět (pokud budeme mít PENB k dispozici).

Pokud vlastním byt a chci ho prodávat, kde seženu PENB?

 • Průkaz si můžete písemně vyžádat od společenství vlastníků jednotek, ale můžete jej nahradit také vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou bytovou jednotku za uplynulé tři roky; v tom případě pro vás neplatí povinnost uvádět ukazatel energetické náročnosti v reklamních a informačních materiálech.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

 • Zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (byt) a také při pronájmu budovy; od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.
 • Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii zájemci o koupi budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, a možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy. Dále je povinen předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy, a nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.
 • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti z průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník jednotky je povinen

 • Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii zájemci o koupi jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky. Dále je povinen předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.
 • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti z průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky, od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky. Pokud vlastník jednotky nedostal na písemné vyžádání průkaz od společenství vlastníků jednotek, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle předchozího odstavce.