Vzdělávací program Ponte

Naším hlavním cílem je poskytovat klientům servis v maximální možné kvalitě.

Proto věnujeme vzdělávání všech našich spolupracovníků mimořádnou pozornost.

Vzdělávací program

Vzdělávací program Ponte Investice do vzdělávání patří mezi základní strategie Ponte reality. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům servis v maximální možné kvalitě. Zárukou splnění tohoto cíle je tým kvalifikovaných profesionálů. Proto věnujeme vzdělávání všech našich spolupracovníků mimořádnou pozornost. Vzdělávací program Ponte reality umožňuje profesionální rozvoj nejen zkušeným makléřům, ale i těm, kteří chtějí svojí činnost na realitním trhu teprve zahájit. Jeho realizaci zajišťují zkušení lektoři, s kterými naše kancelář dlouhodobě spolupracuje. Vzdělávací program se týká všech oblastí realitní činnosti.

Naši zkušení lektoři pomáhají makléřům získat znalosti nejen v oblasti obchodních dovedností a základních makléřských zručností, ale pomáhají jim zvyšovat i specializované znalosti, které umožňují rozvoj i zkušeným profesionálům.

Základní okruhy vzdělávacího programu Ponte reality:

Prodejní dovednosti
 • znalost produktu
 • vyhledávání klienta
 • telefonovaní na sjednání schůzky
 • pět fází obchodní schůzky, práce s klientským kmenem
Efektivní komunikace a vyjednávání
 • základní podmínky komunikace
 • překonávání komunikačních bariér
 • základní způsoby komunikace
 • asertivita a její uplatnění v komunikaci
 • zvládání konfliktů
Psychologie prodeje a etiketa obchodníka
 • poznání svého typu osobnosti, silných a slabých stránek
 • projevy chování a jednání jednotlivých typů klientů
 • potřeby klienta dle jeho typologie
 • potřeby ostatních - vyšší míra tolerantnosti v pracovním i soukromém životě
 • využití typologie pro jednání s obtížnými typy klientů
Změny NOZ, aktuální znění a praktické poznatky při jeho aplikaci
 • zopakování základních institutů NOZ
 • připravované změny NOZ a souvisejících předpisů, očekávaný dopad na realitní praxi
 • konkrétní situace, poznatky a zkušenosti při uplatňování postupu v souladu novou právní úpravou
 • rozbor vybraných ustanovení, největší chyby a správná aplikace těchto ustanovení zákona
 • kupní smlouvy, smlouvy o nájmu
  Nový katastrální zákon a dopad na realitní praxi
 • základní účel zákona
 • postavení stran v řízení před katastrálním úřadem
 • základní instituty, postupy, lhůty, nejčastější chyby účastníků řízení
Územní rozhodování
 • zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony
 • druhy územních rozhodnutí, územní řízení, veřejnoprávní smlouva
 • územní plán
Stavební zákon na úseku stavebního řádu
 • informace o legislativních změnách v předpisech stavebního práva
Homestaging
 • pravidla fungování a hlavní cíle HS
 • výhody využívání HS při prodeji a pronájmu
 • scénář základního postupu při řešení jednotlivých případů
Fotografování
 • teoretická část - základní postupy, pravidla fotografování nemovitostí
 • praktická část – fotografování exteriéru a interiéru
 • editace – základní editační postupy a příprava fotografie pro prezentaci

ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ MAKLÉŘE

Adaptační program je systém vytvořený pro zájemce o realitní činnost, který je během tří měsíců připraví po všech stránkách
pro práci realitního makléře. Celý program probíhá ve spolupráci s odbornými lektory a našimi nejzkušenějšími makléři.