Zpětný leasing

Jde o řešení pro klienty, kteří nechtějí přijít o svou nemovitost proto, že se dočasně dostali do složité finanční situace.

Jak to funguje?

Vaši nemovitost odkoupíme v rozsahu 60–90 % tržní hodnoty a z výkupní ceny uhradíme veškeré vaše dluhy, přičemž navíc obdržíte část peněz v hotovosti. Nemovitost vám pak zpětně pronajmeme na dlouhodobý pronájem 3–5 let.

Během této doby budete platit nájem ve výši 1 % z výkupní ceny nemovitosti měsíčně. Tímto způsobem získáte čas na vylepšení vaší finanční situace, případně budete po čtyřech letech vymazáni z registrů. Po uplynutí doby pronájmu (nebo kdykoliv během pronájmu) můžete svou nemovitost odkoupit zpět za pevně stanovenou cenu. Cena výkupu je stanovena dopředu a je vypočítána tak, aby obsahovala peníze, které jste obdrželi jako výkupní cenu, daň z převodu nemovitostí a sjednaný poplatek.

Vaše právo na zpětný odkup je zajištěno smlouvou o smlouvě budoucí a zároveň i předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí.
 

Podmínky:

  • Dluhy nesmí přesahovat 60 % z tržní hodnoty nemovitosti.
  • Žadatel musí mít dostatečný příjem, který mu umožní platit dohodnutý nájem.