Adaptační program pro začínající makléře

Pouze každý desátý člověk, který je hozen do vody se naučí plavat...

My nechceme hazardovat s Vaším zájmem a nasazením.

Adaptační program

adaptační program pro začínající makléře

Připravili jsme proto pro Vás adaptační program, což je ucelený, postupný návod, jak úspěšně zvládnout všechny kroky potřebné k dosažení pracovní spokojenosti v pozici realitního makléře.

Jinými slovy říkáme: „Pokud budete přesně vykonávat pracovní činnosti,
které po Vás budeme chtít, tak Vás k úspěchu přivedeme.“

Adaptační program je systém vytvořený pro zájemce o realitní činnost. Tento program je během tří měsíců po všech stránkách připraví pro práci realitního makléře pod vedením odborných lektorů a našich nejzkušenějších makléřů.

Cílem adaptačního programu je postupné a srozumitelné uvádění nových, nezkušených kolegů do procesu obchodu s realitami. Je postaven tak, aby každý, kdo splní základní kritéria pro práci obchodníka, získával pod pravidelným vedením potřebné informace a dovednosti. Výsledkem celého programu je maximální samostatnost pracovníka v oblasti pronájmu a prodeje realit a komplexní znalost všech nabízených komodit.

Možná si kladete otázku, proč tolik investujeme do nových kolegů?
Odpověď je velice jednoduchá. Největší hodnotou naší společnosti jsou lidé, kteří v ní pracují a tak cena naší firmy roste s hodnotou našich spolupracovníků. Čím větší bude Vaše samostatnost a spokojenost, tím úspěšnější bude naše společnost. Proto klademe důraz na Váš rozvoj a jsme přesvědčeni, že se nám tato investice v brzké budoucnosti vrátí.

Nechceme jít cestou celé řady obchodních společností, které masivním náborem realizují personální politiku v oblasti doplňování obchodních pozic. Na nováčky nemá nikdo čas a jejich zájem o práci obchodníka klesá každým neúspěšným případem. Důsledkem bývá veliká fluktuace a snižující se zájem o pracovní příležitosti.

Náš směr je v pečlivém výběru spolupracovníků a následném prostoru pro jejich systematický rozvoj a adaptaci do nového pracovního prostředí a věříme, že se nám to nejen podaří, ale nám i jim vyplatí.

Adaptační program pro nové makléře zejména zahrnuje:

 • znalost produktu: seznámení se všemi produkty, které nabízíme ke zprostředkování našim klientům
 • znalost právní úpravy činnosti v oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí
 • požadavky na založení živnosti makléře, základní normy, smlouvy, katastr nemovitostí, oblast územního a stavebního řízení
 • databáze nemovitostí: jak ji budovat, spravovat, kde vyhledávat nové produkty, systematická práce s vlastním portfoliem nemovitostí a klientů
 • oslovení klienta: telefon je brána k obchodnímu jednání, jak zahájit hovor a zaujmout klienta natolik, aby se s námi setkal
 • vedení obchodního jednáni: seznámení se s fázemi jednání, zvyšování obchodní profesionality směrem ke spolupráci s klientem
 • zvládnutí náboru nemovitostí, jejich potencionální zdroje
 • ověření právního stavu: vlastnictví, omezení dispozičního práva, závady
 • zpracování nemovitosti: požadavky na dodržování standardů prezentace v médiích
 • fotografování: zásady fotografické dokumentace, volba záběrů, úprava fotografií
 • správná prezentace nabídky: zásady předvedení nemovitosti potencionálním zájemcům, získání jistoty v prezentačních dovednostech
 • techniky uzavírání obchodu: jak nenásilně a přesto účelně nalézt řešení vyhovující oběma stranám a přispět k úspěšnému obchodní jednání
 • pomoc při zajišťování zdrojů financování koupě nemovitosti: hypoteční financování, spolupráce s bankami, zajištění úschovy kupní ceny
 • následná péče o klienta: uzavřením jednání starost o klienta nekončí, spokojený zákazník se velmi rád vrací, následná péče je přidaná hodnota pro makléře